made4bike, s.r.o., so sídlom Komenského 14483/10D,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 45500959,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro:, vložka č.: 18048/S

PO: 13:30 - 17:30
ŠT: 13:30 - 17:30
SO: 8:30 - 12:30

tel: 0903 991 994

Email: info@made4bike.sk